Procedury związane z budową

Data dodania: 06.06.2017


Czynności związane z realizacją budowy obiektu architektonicznego są ściśle określone i nie można ominąć żadnego etapu. Jednym z nich jest otrzymanie pozwolenia na realizację projektu. Jednak co zrobić, gdy mamy to już za sobą? Podpowiadamy, jakie niezbędne procedury związane z budową należy wykonać.

Jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę jest już ostateczna, czyli minęły dwa tygodnie od odebrania decyzji przez ostatnią ze stron i żadna nie złożyła odwołania, możemy przejść do wykonywania kolejnych czynności przygotowawczych. Jeśli jednak dalej czekamy na werdykt lub nie sporządziliśmy jeszcze odpowiednich wniosków, warto zgłosić się do Studia AG, gdzie w grupa specjalistów zajmie się przygotowaniem wszelkich formalności związanych z budową.

Domy Kołobrzeg

Po otrzymaniu zaświadczenia o ostateczności decyzji na budowę, należy zwrócić się do organu, który wydał pozwolenie o wydanie dziennika budowy. W niektórych urzędach odpłatnie można nabyć dziennik, do innych należy zwrócić się z własnym egzemplarzem. Taki dziennik można zakupić w księgarni z drukami akcydensowymi lub budowlanej. Organ zarejestruje oraz odpowiednio oznaczy dziennik budowy i dopiero wtedy stanie się on urzędowym dokumentem przebiegu robót budowlanych.

winter-holztechnik.pl/maszyny/pily/pily-formatowe/

Kolejne etapy wymagają zatrudnienia kierownika budowy o odpowiednich uprawnieniach, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . Warto również wyznaczyć inspektora nadzoru inwestorskiego, jednak nie jest to krok wymagany.

Potem pozostaje nam już tylko wybranie odpowiedniej grupy fachowców, która zajmie się realizacją naszego projektu architektonicznego. Nie można jednak zapomnieć o zawarciu umowy z wykonawcą, która musi być obowiązkowo sporządzona w formie pisemnej. W przypadku nie posiadania takiej umowy, dochodzenie roszczeń przed sądem stanie się niemożliwe.

Pamiętajmy również o tym, że na rozpoczęcie budowy mamy trzy lata od dnia otrzymania zaświadczenia o ostateczności decyzja dotyczącej budowy. Decyzja wygaśnie jeśli przekroczymy wyznaczony limit czasu lub gdy budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż trzy lata.

Znając wszystkie potrzebne procedury, których wykonanie jest wymaganie do rozpoczęcia budowy domu, możemy bez obaw przystąpić do realizacji projektu architektonicznego. Dopełnienie wszystkich formalności daje nam gwarancję tego, że procesy budowlane odbywają się zgodnie z przyjętymi normami, a nasze przebieg przedsięwzięcia nie zostanie zakłócony przez ingerencję organów władzy.

Apartament nad morzem dla Ciebie!